strona glówna
autor
starozytne podróze
linki

 

DYSFUNKCJE TURYSTYKI

 

CZYM SĄ DYSFUNKCJE

 

          Turystyka współczesna rozwijając się objęła tylko część ludności świata, a mianowicie tę najbardziej rozwiniętą ekonomicznie, dysponującą znacznymi dochodami i sporą ilością czasu wolnego. Przepływa na ogół z regionów bogatszych do biedniejszych, z krajów zaawansowanych przemysłowo do mniej rozwiniętych, ze społeczeństw zurbanizowanych do rolniczych, z północy na południe. Turystyka oddziałując znacząco na środowisko społeczno-kulturowe i przyrodnicze ma na nie ujemny wpływ, są to tzw. dysfunkcje.

 

plaża w Poddąbiu

 

DYSFUNKCJE KULTUROWO - SPOŁECZNE

ZACHOWANIA TURYSTÓW - są uważane przez ludność odwiedzanych miejscowości za typowe dla kraju ich pochodzenia, co nie jest prawdą.

BOGACI TURYŚCI - demonstrują zachowania i postawy, które u ludności miejscowej mogą powodować frustrację, gdyż niedostępne są dla nich dobra używane powszechnie przez turystów.

ZANIKANIE GOŚCINNOŚCI - zwłaszcza w dużych ośrodkach turystycznych.

UPRZEDZENIA I STEREOTYPY - występują zarówno po stronie turystów jak i mieszkańców. Małe miejscowości turystyczne oferują gościom fałszywą wersję swojego folkloru i obyczajów dostosowaną do stereotypowych wyobrażeń o odwiedzanym kraju.

PATOLOGIE SPOŁECZNE - turystyka wpływa również na szerzenie się pijaństwa, narkomanii, prostytucji, chorób, kradzieży, włamań do samochodów.

WOLNOŚĆ MIESZKAŃCÓW - nadmierna koncentracja ruchu turystycznego wprowadza wiele niedogodności i ograniczeń w życiu codziennym i zawodowym mieszkańców.

TRANSPORT I HAŁAS - przeciążenie szlaków komunikacyjnych, ograniczenie wolności pieszych, liczne wypadki, wzrost hałasu.

Tatry wysokie. Żabia Dolina

 

CELE EKONOMICZNE - prowadzą m.in. do zubożenia środowiska architektonicznego miejscowości turystycznych poprzez wznoszenie budynków w stylu spotykanym powszechnie w metropoliach.

DYSFUNKCJE GOSPODARCZE
Wawel

 

RYWALIZACJA MIAST - turystyka umożliwia przepływ kapitału, inwestowanie w wymianę usług, tworzenie organizacji gospodarczych w związku z tym kraje i miejscowości rywalizują między sobą o przyciąganie turystów.

WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI - krajów przyjmujących od krajów wysyłających turystów. Odnoszą się do struktury podaży i popytu. Stopa inflacji w regionach turystycznych jest znacznie wyższa niż średnia krajowa.

SEZONOWOŚĆ - poza sezonem turystycznym często występuje duże bezrobocie.

SPEKULACJA GRUNTAMI - budowlanymi głównie w tych krajach i regionach turystycznych, w których brakuje odpowiednich, własnych środków kontroli ziemi.

INWESTYCJE ZAGRANICZNE - nadmierny odpływ dewiz za granicę do krajów wysokouprzemysłowionych.

DYSFUNKCJE - ŚRODOWISKO NATURALNE

 

ZAŚMIECANIE - terenów lądowych, ulic, plaż itp. występujące w wyniku rozwoju i koncentracji turystyki masowej prowadzące do degradacji środowiska.

LICZBA TURYSTÓW - niebezpiecznie wzrasta w miejscowościach górskich w stosunku do liczby stałych mieszkańców.

WYCIĄGI NARCIARSKIE - ich łączna długość to 120 tyś km (3 * równik). W Tyrolu na przykład, na cele turystyki poświęca się 500 hektarów użytków rolnych rocznie. Skutki - ok. 60% lasów górskich obumiera, następują osunięcia ziemii, powodzie  zwiększona erozja, obumierają rośliny.

ZWIERZĘTA - często dokarmiane przez turystów. Ich liczba dzięki temu wzrasta co powoduje, że brakuje dla nich pokarmu w środowisku naturalnym.

las nad Skrzycznem

 

strona główna autor starozytne podróze linki

 

 Forum WSR // IMiNS // WSR, Szkoła Fotografii // WSR // Szkola i Kursy Wizazu // Strony sluchaczy WSR - powrot